Zoetermeer: 079 – 3415034
Rijswijk 070 – 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Huurrecht

Wilt u van uw huurder af? Wat zijn uw mogelijkheden als verhuurder bij een grote huurachterstand? Wat kunt u doen als de huurder overlast veroorzaakt? Of andersom: Wilt u van uw verhuurder af? Wat kunt u doen indien u het oneens bent met een huurverhoging? Pleegt uw verhuurder geen onderhoud aan de woning?

Bij het (ver)huren van woningen gelden naast hetgeen is afgesproken in de huurovereenkomst, allerlei wettelijke regels. Daarnaast moeten beide partijen rekening houden met dwingende termijnen.

Woning

De verhuurder mag de huurovereenkomst van woonruimte slechts in een beperkt aantal gevallen opzeggen, zoals bij wanprestatie van de huurder, tijdelijke huur, dringend eigen gebruik en bij een vernieuwd huurcontract. De beëindiging van een huurovereenkomst kan om meerdere redenen en op meerdere gronden plaatsvinden.

Huurder en verhuurder dienen er samen voor te zorgen dat de woning in goede staat is en blijft. In principe komt het kleine onderhoud van de woning voor rekening van de huurder en het grote onderhoud voor rekening van de verhuurder.

De huurder van een woonruimte mag een deel ervan onderverhuren. Dit is van regelend recht en dat houdt in dat er in de huurovereenkomst van deze regel mag worden afgeweken; bijvoorbeeld een verbod tot onderhuur van de woonruimte.

Als de verhuurder het gehuurde aan een ander verkoopt dan breekt deze koopovereenkomst de huurovereenkomst niet. Dit houdt in dat de nieuwe eigenaar van het pand in beginsel gebonden is aan de huurovereenkomst met de bestaande huurder.

Bedrijfsruimte

BIj bedrijfsruimte maakt de wet onderscheid tussen twee categorieën bedrijfsruimten: detailhandelsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Onder detailhandelsbedrijfsruimte vallen bijvoorbeeld winkels, horecagelegenheden en ambachtsbedrijven. Bij overige bedrijfsruimte kan gedacht worden aan kantoren, banken, groothandelsbedrijven en fabrieken. Naast de algemene wettelijke bepalingen gelden aparte regels voor beide soorten bedrijfsruimten. Die regels zijn dwingendrechtelijk van aard.

Bij de huur en verhuur van detailhandelsbedrijfsruimte staat bescherming van de huurder voorop. Bij de huur en verhuur van overige bedrijfsruimte ligt dit anders en kan (vrijwel) alles tussen huurder en verhuurder worden overeengekomen.
Justum Advocaten en Mediators treden op voor huurders en verhuurders.

U als huurder of verhuurder, lid van een vereniging van eigenaars, kunt u ons raadplegen bij alle vragen en procedures over bijvoorbeeld: