Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Psychiatrisch Patiëntenrecht

Bent u, of is er iemand in uw naaste omgeving gedwongen opgenomen? Wilt u weten welke rechten u, of één van uw naasten toekomen? Is de gedwongen opname of verlenging daarvan wel noodzakelijk? Zijn er misschien minder ingrijpende alternatieven?


Specialist in patiëntenrecht

Mr Jan Herweijer en mr Jurgen Peters van Justum Advocaten zijn gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht. Zij verlenen bijstand in zaken die betrekking hebben op zowel de interne alsook de externe rechtspositie van cliënten en hun naaste familieleden in de psychiatrie.

Justum Advocaten en Mediators verrichten rechtsbijstand aan mensen aan wie, tegen hun wil, door de autoriteiten (zoals de burgemeester van de woonplaats) of familieleden opname in een psychiatrisch ziekenhuis wordt verzocht. Dit kan een spoedopname zijn die maximaal drie weken duurt, het kan ook gaan om een machtiging voor een opname voor de duur van zes maanden. Deze kan vervolgens weer worden verlengd. Het kan ook voorkomen dat een voorwaardelijke machtiging wordt gevraagd. In dat geval wordt de patiënt ambulant behandeld en is hij thuis, zolang hij zich aan een aantal voorwaarden houdt. Deze voorwaarden zien meestal op medicijngebruik en bezoek van ambulante hulpverleners. De rechter legt de voorwaarden op.

Voordat de rechter over de gedwongen opname beslist, wordt de patiënt gehoord. Justum Advocaten en Mediators staan de patiënt hierin bij. Gekeken zal worden of een opname noodzakelijk is, of er redenen zijn voor een dwangopname en of er geen alternatieven zijn, zoals bijvoorbeeld een vrijwillige opname.


Niet eens met de diagnose psychiater

Als u het niet eens bent met de diagnose die de psychiater heeft gesteld, kunt u Justum Advocaten en Mediators inschakelen om bijvoorbeeld een gerechtelijke deskundige een contra-expertise te laten uitvoeren. De rechter zal gevraagd worden een deskundige te benoemen. Het kan voorkomen dat u zelf een psychiater inschakelt die een contra-expertise geeft.

Justum Advocaten en Mediators kunnen ook op verzoek van de patiënt en/of diens familieleden een beëindiging van de machtiging aan het bestuur van de kliniek voorleggen. Bij afwijzing daarvan kan de rechter worden gevraagd om daarover een beslissing te nemen.

Soms komt het voor dat familieleden hun naaste opgenomen zouden willen zien om te voorkomen dat dit familielid maatschappelijk teloor gaat en verkommert. Ook in dat geval kan Justum Advocaten & Mediators u met raad en daad bijstaan.


Advies over psychiatrisch patiëntenrecht

U kunt ons raadplegen bij alle vragen en procedures over bijvoorbeeld:

• Gedwongen opname

• Inbewaringstelling (spoedopname)

• Rechterlijke machtiging

• Voorwaardelijke machtiging

• Observatiemachtiging

• Klachten over de behandeling binnen de psychiatrische kliniek

• Toepassing van middelen en maatregelen (zoals separatie, fixatie, dwangmedicatie)

• Curatele, beschermingsbewind

• Verzoek tot overplaatsing

• Verzoek tot (voorwaardelijk) ontslag

• Schadevergoeding na een onterechte opname en/of behandeling

 

Afspraak maken over psychiatrisch patiëntenrecht

Wil u een afspraak maken over psychiatrisch patiëntenrecht, dan kunt u met Justum Advocaten contact opnemen.