Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Mediation

Het belangrijkste doel van mediation is om onder begeleiding van een bemiddelaar te komen tot aanvaardbare afspraken voor alle partijen. Bij mediation zijn beide partijen gelijkwaardig. Als mediator zijn wij dan ook onpartijdig en neutraal. Wij begeleiden de gesprekken, bevorderen de communicatie tussen partijen en bewaken het proces. Wij helpen u bij het zoeken naar en het vinden van oplossingen. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Mediation kan alleen als beide partijen daartoe bereid zijn. De ervaring leert dat afspraken die gemaakt worden in een mediation het beste en het langste stand standhouden. Voor zowel particuliere mediation als zakelijke mediation kunt u bij Justum Advocaten & Mediators terecht.

Particuliere mediation

Bij particuliere mediation kunt u denken aan bijvoorbeeld het opstellen van een ouderschapsplan, het vaststellen van partneralimentatie en afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden of de verdeling van de gemeenschap van goederen. Ook in andere kwesties zoals burengeschillen, huurkwesties, arbeidsconflicten en consumentenzaken kunt u een beroep doen op Justum Advocaten & Mediators als mediator. In een aantal gesprekken zullen wij u over alle belangrijke onderwerpen informeren en deze samen met u in alle vrijheid en vertrouwen bespreken. Als de mediation slaagt leggen wij de door u gemaakte afspraken vast. Zo nodig laten wij de gemaakte afspraken door de rechter bevestigen.

U kunt bij Justum Advocaten & Mediators terecht voor mediation bij bijvoorbeeld:

Zakelijke mediation

Bij zakelijke mediation kunt u denken aan bijvoorbeeld arbeidsconflicten en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. Justum Advocaten & Mediators kunnen u met behoud van relatie, kostenefficiënt en doelgericht helpen bij beslechting van uw conflict.

U kunt bij Justum Advocaten & Mediators terecht voor mediation bij bijvoorbeeld: