Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Mediation bij burenruzie

De verdraagzaamheid tussen buren neemt af. Buren geschillen komen vaker voor dan vroeger. De conflicten lopen al snel hoog op en leiden tot heftige emoties. Partijen willen hun gelijk halen en proberen via de rechter de buur te bevechten. De oplossingen die de rechtspraak biedt zijn vaak onbevredigend. Er wordt een knoop doorgehakt maar het onderliggende conflict wordt daarmee niet aangepakt. Mediation biedt vaak veel betere uitkomsten. De bekwame mediator gaat met partijen de tafel en probeert  de daadwerkelijke belangen van partijen in kaart te brengen. Vaak is het gemeenschappelijk belang dat partijen hebben het woongenot en geprobeerd wordt omdat te beschermen. Partijen worden uitgenodigd om vanuit dat gemeenschappelijk belang met elkaar naar oplossingen te streven. Daarmee worden vaak hele goede resultaten bereikt en bespaart het partijen de gang naar de rechter. Deze is tijdrovend kostbaar en de uitkomst is ongewis.

Justum Advocaten heeft twee ervaren mediators,  Mr. Herweijer in Rijswijk en Mr. Peters in Zoetermeer die ruziënde buren kunnen bijstaan in hun conflict.