Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Incasso’s

Bedrijven, ondernemers en ZZP-ers worden helaas regelmatig met wanbetalers geconfronteerd. Een constante cashflow is voor iedere onderneming cruciaal. Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf de kop kosten.

U wilt niet dat men over u heen loopt, maar anderzijds wilt u ook de commerciële relatie niet op het spel zetten. Dat betekent dat met beleid moet worden omgegaan met de incasso van openstaande rekeningen. Daarbij komt het aan op de juiste timing én toonzetting. Justum Advocaten en Mediators kunnen u hierbij adviseren en begeleiden.

Advocaat of incassobureau

In tegenstelling tot een gerechtsdeurwaarder of incassobureau kunnen wij u bij het gehele traject begeleiden. Ook kan een advocaat meer drukmiddelen inzetten dan een incassobureau of deurwaarder.

Wij trachten eerst een achterstallige vordering buitengerechtelijk te incasseren. Indien dit niet mogelijk blijkt zullen wij overgaan tot verdergaande maatregelen, zoals het het dagvaarden van de debiteur of in het uiterste geval diens faillissement aanvragen. In spoedgevallen kunnen we ook zo snel als mogelijk beslag laten leggen.

In spoedgevallen is het mogelijk om een kortgeding procedure te starten tegen een debiteur. Dit kan bijvoorbeeld indien u zelf in zware financiële problemen raakt. De voorzieningenrechter van de rechtbank kan dan worden verzocht om een voorlopige voorziening te gelasten, dit vooruitlopend op een definitief vonnis in een bodemprocedure.

Wordt u zelf geconfronteerd met een beslaglegging of komt u in financieel zwaar weer dan kunnen Justum Advocaten en Mediators u ook met raad en daad bijstaan.

U kunt ons raadplegen bij alle vragen en procedures over bijvoorbeeld: