Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Zakelijke mediation

Het arbeidsrecht is gecompliceerd. Werknemers en werkgevers lopen regelmatig tegen problemen aan. Bijvoorbeeld bij ontslag, verstoorde arbeidsverhoudingen, reorganisaties, etc. Zowel werknemers als werkgevers hebben dan vragen en behoefte aan juridisch advies.

Werknemers en mediation

Wat als u op staande voet wordt ontslagen? Hoe zit het dan met uw uitkeringsrechten? Heeft u recht op doorbetaling van loon? Hoe moet u protesteren tegen het ontslag op staande voet en welke procedures moeten daarvoor worden gevolgd? Wat moet u doen als uw werkgever ontbinding van de overeenkomst vraagt? Heeft u dan bijvoorbeeld recht op een vergoeding? En hoe zit het met uw rechten als zieke werknemer?

Werkgever en mediation

Wat voor gevolgen heeft het als u een niet functionerende werknemer op staande voet ontslaat? Hoe kunt u komen tot een beëindiging van het contract met een werknemer? Wat als een ex-werknemer concurrerende activiteiten verricht?
Voor zowel werknemer als werkgever is het in bovenstaande situaties van belang dat u in het oerwoud van de regelgeving deskundige begeleiding krijgt van een advocaat. Wij hebben daarbij niet alleen oog voor de emotionele kanten maar bewaken natuurlijk ook de financiële aspecten. Hierbij kunt u denken aan de kosten van de procedure en de gevolgen van het verlies daarvan.

U kunt ons raadplegen en hulp inroepen voor mediation wanneer u vragen heeft over de volgende zaken en procedures: