Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Strafrecht

Verdachte

Als verdachte van een strafbaar feit is het van groot belang dat u zo snel mogelijk rechtsbijstand krijgt. U kunt worden aangehouden en in verzekering worden gesteld. Wat komt er op u af en welke beslissingen moet u nemen? Kunt u zich op het zwijgrecht beroepen en wat betekent dat nu precies? In een zo vroeg mogelijk stadium kunnen Justum Advocaten & Mediators u over deze vraagstukken voorlichten en zonodig rechtsbijstand verlenen. Wij zetten ons ervoor in om te voorkomen dat u in voorarrest komt of blijft. Wij staan u bij als u bij de rechter moet komen. Vrijspraak bepleiten wij in bijna alle gevallen. Indien u wordt vrijgesproken zullen wij trachten een schadevergoeding voor u te realiseren. Uw persoonlijke omstandigheden brengen wij zo goed mogelijk onder de aandacht van de rechter. In geval van een veroordeling kunnen deze zaken dan in uw voordeel worden meegewogen.

Slachtoffer

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Bent u nabestaande van het slachtoffer? Wilt u advies over uw rechten en mogelijkheden? Wilt u zich voegen als benadeelde partij? Wilt u smartengeld claimen? In al deze gevallen kunt u bij Justum Advocaten & Mediators terecht voor juridisch advies en bijstand.

Taakstraf Openbaar Ministerie (TOM-zitting)

Bent u uitgenodigd voor een TOM-zitting? Dan is het niet de rechter die een straf oplegt maar de officier van justitie die u een strafvoorstel doet. Als u dit aanbod aanvaardt dan voorkomt u daarmee een gang naar de rechter. Dat kan voordelig voor u uitpakken, maar dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan het voorstel om een boete te betalen. Bij de officier van justitie kan geen betaling in termijnen worden geregeld. Dat kan wel bij de politierechter. Wij staan u met raad en daad terzijde om een goede afweging te maken bij het wel of niet aanvaarden van een strafvoorstel. Indien u het strafvoorstel niet aanvaardt kan de officier van justitie alsnog tot dagvaarding overgaan. In dat geval zullen Justum Advocaten & Mediators u bijstaan bij de terechtzitting.

Strafbeschikking

Indien er een strafbeschikking tegen u uitgevaardigd is waarmee u het oneens bent dan kan daartegen verzet worden ingesteld. Justum Advocaten & Mediators bespreken met u de mogelijkheden daartoe. De hoofdregel is dat verzet moet geschieden binnen 14 dagen nadat u de strafbeschikking heeft ontvangen. Neemt u in dergelijke gevallen dus zo spoedig mogelijk contact op met Justum Advocaten & Mediators.

Hoger beroep

Indien u door een rechter in de rechtbank bent veroordeeld en u het hiermee oneens bent, bestaat de mogelijkheid van hoger beroep. U kunt bij Justum Advocaten & Mediators terecht voor het bespreken van de mogelijkheden en het instellen van hoger beroep. De hoofdregel is dat hoger beroep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na de uitspraak (dus niet binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent gekomen van de uitspraak). Neemt u daarom zo spoedig mogelijk na de zitting of na de uitspraak contact op met Justum Advocaten & Mediators.

U kunt ons raadplegen wanneer u vragen heeft over de volgende zaken en procedures: