Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Kinder-en partneralimentatie

Als partners uit elkaar gaan worden zij geconfronteerd met vraagstukken over partner- en kinderalimentatie. Als u hiermee te maken krijgt komen er allerlei vragen op u af, zoals ben ik verplicht om een partner- of kinderbijdrage te betalen, heeft mijn ex-partner dan wel de kinderen behoefte aan een bijdrage en zo ja hoeveel. Ook rijst de vraag hoelang u eventueel partner- of kinderalimentatie moet betalen.

Wettelijke onderhoudsplicht bij een echtscheiding

Justum Advocaten & Mediators kunnen u behulpzaam zijn bij het beantwoorden van deze vragen. Aan de hand van de alle feiten en omstandigheden wordt nagegaan of er een wettelijke onderhoudsplicht is. Indien dat het geval is zal worden nagegaan wat de behoefte van de ex-partner en/of de kinderen is. Vervolgens zal worden berekend wat volgens de gangbare normen een gebruikelijke partner- of kinderbijdrage is. Het berekenen van die bijdragen vereist specialistische kennis. Wij kunnen u dit bieden. Er moeten verschillende berekeningen worden gemaakt omdat de wijze waarop de partneralimentatie wordt berekend afwijkt van de wijze van het berekenen van de kinderalimentatie. De uitkomsten worden met u besproken. Eerst proberen wij om in onderling overleg tot overeenstemming te komen. Als dat niet lukt procederen wij voor u. Uitgangspunt is altijd een gerechtvaardigde en dragelijke kinder-/partneralimentatie.

Wijziging van omstandigheden

Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden kunnen alle afspraken worden gewijzigd. Denkt u bijvoorbeeld aan minder gaan werken, ontslag of misschien is de alimentatieplichtige ex-partner meer gaan verdienen of gaan samenwonen. Dit kan aanleiding zijn om tot een nieuwe vaststelling van de alimentatie. Justum Advocaten & Mediators kunnen u behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de vraag wanneer de vastgelegde alimentatie kan worden gewijzigd, voor hoelang geldt een nieuwe alimentatie, de hoogte daarvan, etc.

U kunt ons raadplegen bij alle vragen en procedures over bijvoorbeeld: