Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Haagse rechtbank wijzigt kinderalimentatie beleid

In onze nieuwsrubriek heeft u kunnen lezen dat de rechtbank in Den Haag de kinderalimentatie anders berekende dan andere rechtbanken. Kort gezegd vond de rechtbank in Den Haag het niet juist om de zogenaamde alleenstaande ouderkop (tegemoetkoming van de staat aan alleenstaande ouders) in mindering te brengen op de behoefte van het kind, zodat per saldo de alimentatieplichtigen in het rechtsgebied van de Haagse rechtbank meer betaalden dan alimentatieplichtigen in andere delen van het land. De zogenaamde expertgroep die richtlijnen uitvaardigt voor de alimentatieberekeningen had onlangs nog laten weten wel begrip te hebben voor het standpunt van de Haagse rechtbank, maar desondanks haar aanbevelingen niet aanpast aan het Haagse beleid.  Zij ziet een taak weggelegd voor de Hoge Raad om hierover een standpunt in te nemen. 

Kindgebonden budget

De Haagse rechtbank heeft recent besloten om de aanbevelingen van de expertgroep weer op te volgen om de eenheid van rechtspraak te bevorderen. Dit betekent dat het volledige kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouderkop) van de behoefte van de kinderen wordt afgetrokken in de berekeningen van de kinderalimentatie.

Hulp bij berekenen alimentatie

Justum advocaten kan u behulpzaam bij het berekenen van de kinderalimentatie en u adviseren welke bijdrage u kunt vragen, danwel betalen. Uiteraard kunnen we u ook helpen bij het becijferen van partneralimentatie.