Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Mediation bij scheiding

Steeds meer kiezen echtgenoten die van elkaar willen scheiden voor mediation. Zij zijn er zich van bewust vooral als er kinderen zijn dat zij als ouders ook na de scheiding met elkaar verder moeten. Zij realiseren zich dat de rechter een knoop kan doorhakken in geschillen die ze hebben bijvoorbeeld over de alimentatie maar geven er de voorkeur aan dat samen te proberen op te lossen met de mediator. Zij zijn dan veel meer in staat om met elkaar de resultaten beïnvloeden dan het over te laten aan een rechter. Partijen zijn er zich van bewust dat een rechter die die kinderen niet kent beslissingen moet nemen over de kinderen. Ouders zijn zich ervan bewust dat zij daarin vooral een taak hebben en niet een rechter. Ook de wetgever gaat er vanuit omdat een ouderschapsplan een voorwaarde is om te kunnen scheiden.

Mediation bij kinderalimentatie

Mediation biedt daarbij de nodige ondersteuning aan de scheidende partijen. De mediator stelt zich onafhankelijk en neutraal op. De mediator stelt alimentatie berekeningen op voor de partner en kinderalimentatie en leggen dat aan man en vrouw voor. Vragen daarover worden beantwoord en er wordt gesproken over de gevolgen van die berekening. Ook andere onderwerpen zoals boedelverdeling, pensioenkwesties en gebruik van de woning worden in de mediation ter sprake gebracht. Als partijen het over de onderwerpen onder leiding van de mediator eens kunnen worden worden de afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan en in een convenant. De mediator zorgt dat dit naar de rechtbank gaat en de rechtbank vervolgens de regelingen die onder leiding van de mediator zijn ontworpen in de beschikking vastlegt. Daarna wordt een echtscheiding ingeschreven. Het mediation proces neemt een aantal weken in beslag en als het lukt dan kan de echtscheiding spoedig worden geregeld.

Ervaren mediators

Justum Advocaten heeft 2 ervaren mediator's die scheidende partij behulpzaam kunnen zijn. Dat zijn Mr. Herweijer uit Rijswijk en Mr. Peters uit Zoetermeer.