Zoetermeer: 079 – 3415034
Rijswijk 070 – 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Mediation bij arbeidsgeschillen

Werkgever en werknemer kunnen met elkaar in conflict raken bijvoorbeeld over het functioneren van een werknemer. Werkgever en werknemer hebben in meerdere gevallen geen behoefte om een conflict aan de rechter voor te leggen. Zij willen zelf een oplossing voor hun conflict en kiezen daarbij dan voor mediation. De onafhankelijke mediator neemt kennis van de geschillen en onder zijn leiding wordt gepoogd een oplossing te bereiken die in beider belang is. Als dat lukt worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het geschil wordt dan niet via de rechter op het spits gedreven. Mediation kan binnen korte termijn worden afgerond . Daarbij blijven de kosten beperkt en hoeven partijen geen lang traject bij de rechter in te gaan. Vanaf juli 2015 geld dat bijvoorbeeld bij beëindiging van de arbeidsrelatie, anders dan vroeger, ook beroep is open gesteld tegen beslissingen van de rechtbank. Dat brengt (nog meer) onzekerheid met zich mee over de uitkomst en bovendien nemen daardoor de kosten enorm toe. Denk daarbij aan advocaatkosten, griffierechten enzovoort. Justum Advocaten kan werkgevers en werknemers bijstaan als mediator in geschillen die ze met elkaar hebben.