Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Geregistreerd partnerschap

Justum Advocaten & Mediators kunnen u ook van dienst zijn bij het treffen van regelingen ingeval van beëindiging van niet-huwelijkse samenlevingsvormen zoals het geregistreerd partnerschap. Er zijn bij een dergelijke beëindiging veel parallellen met de echtscheiding.

U kunt ons dan ook consulteren als partijadvocaat en ons tevens benaderen als mediator om uw geregistreerd partnerschap te laten ontbinden.

Beëindiging samenleving

Partners die ongehuwd samenwonen en uit elkaar gaan lopen bij de afwikkeling van de samenwoning veelal tegen een hoop problemen aan. Belangrijk is in zo'n geval of u wel of niet een samenlevingscontract heeft. Hoe om te gaan met de verdeling van de spullen en eventuele schulden? En wat gebeurt er met een eventueel gemeenschappelijk vermogen? Bij afwikkeling van de beëindiging van de relatie kunnen Justum Advocaten & Mediators u helpen bij het maken van afspraken over belangrijke kwesties zoals verdeling van eventueel gemeenschappelijk vermogen en/of schulden.

Indien er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt kunnen wij u eveneens helpen om een overeenkomst op te stellen die de gevolgen van de beëindiging van uw relatie regelt. Als het maken van onderlinge afspraken niet lukt en een procedure noodzakelijk blijkt dan staan wij u bij als advocaat.