Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Adviescollege van de Hoge Raad spreekt zich uit over kinderalimentatie

Rijswijk, 8 oktober 2015

Het gerechtshof in Den Haag heeft aan de Hoge Raad gevraagd om een uitspraak te doen over de wijze waarop de kinderalimentatie zou moeten worden berekend. Dat was nodig omdat er in de rechtspraak verschillend werd gedacht over de vraag of het kindgebonden budget, inclusief de zogenaamde alleenstaande ouderkop van de behoefte van de kinderen, moet worden afgetrokken.

Kinderallimentatie

Voor de achtergrond van deze problematiek verwijzen we naar onze website onder de button nieuws. Het belangrijkste adviescollege van de Hoge Raad heeft inmiddels haar standpunt bekend gemaakt. Kort gezegd wordt de Hoge Raad geadviseerd om bij de bepaling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen rekening te houden met het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, door dit in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dit advies wijkt af van het advies dat tot nu toe door de expertgroep werd gegeven in de door haar uitgevaardigde richtlijnen.

Kindgebondenbudget

Met zoveel woorden zegt ook het adviescollege dat geen onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget nu beide toeslagen dezelfde aard en strekking hebben. Dit is opmerkelijk omdat met name de Haagse rechtbank wel degelijk een onderscheid maakte tussen het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop voor de te volgen rekenmethodiek. Naar verwachting zal de Hoge Raad eind oktober uitspraak doen. Er is dus nog steeds geen verlossend woord door het hoogste rechtscollege gesproken. Wordt vervolgd!