Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Afspraak is afspraak bij kinderalimentatie

De man en de vrouw spreken via de e-mail af dat de man aan de vrouw een bedrag van € 200,= per maand betaalt voor kinderalimentatie. Ruim drie jaar later stapt de vrouw naar de rechter. Zij eist een hoger bedrag aan kinderalimentatie. De man verschijnt niet in de procedure en de rechter wijst de vordering van de vrouw toe zonder inzicht te hebben in de financiële situatie van de man. De man dient € 515,= per maand te betalen, zo luidt de beschikking. De man kan niet aan deze betalingsverplichting voldoen. De vrouw legt via het LBIO loonbeslag. De man belt Justum Advocaten en Mediators voor advies en rechtsbijstand.

Mr Herweijer, de advocaat van de man, bepleit in de voor de man aanhangig gemaakte wijzigingsprocedure dat tussen partijen de overeenkomst geldt die zij via de e-mail hebben gesloten. Voorts bepleit Mr Herweijer dat de beschikking van meet af aan niet heeft voldaan aan de wettelijke maatstaven doordat van onjuiste en/of onvolledige gegevens is uitgegaan.

De rechtbank beslist in het voordeel van de man. De door partijen gemaakte afspraak per e-mail is naar het oordeel van de rechtbank een overeenkomst. De rechter houdt de vrouw aan de overeenkomst. De rechtbank beslist dus dat de man een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding dient te betalen van € 200,= per maand. Het loonbeslag is van de baan.

Klik hier voor meer informatie op het gebied van kinderalimentatie.