Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Alimentatie in beweging: alimentatie een tijdelijk financieel vangnet

De wetgeving betreffende de alimentatie is onlangs gewijzigd. In ons nieuwsbulletin hebben wij daarover een uiteenzetting gegeven. De rechtspraak is ook in beweging. Een mooi voorbeeld van een moderne opvatting is de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van maart 2020.

Verzoek om alimentatie te wijzigen

In die zaak ging het om een verzoek van de man om een beslissing uit 2015 van een rechtbank te wijzigen en de alimentatie op nihil te zetten. De man voerde bij de rechtbank aan dat er sprake was van een wijziging van de omstandigheden. De behoeftigheid van de vrouw stelde hij aan de orde. Hij vond dat de vrouw (over een door hem genoemde periode) niet behoeftig was. Hij stelde zich op het standpunt dat de vrouw over die bepaalde periode zich onvoldoende had ingespannen om in haar eigen levensonderhoud voorzien en dat zij geacht werd dat te kunnen doen. En dus wilde hij over die periode af van zijn alimentatieverplichtingen. 

Het Gerechtshof overweegt dat bij de vaststelling van de behoeftigheid dient te worden beoordeeld of de vrouw niet over voldoende inkomsten beschikt en zich deze in redelijkheid ook niet kan verwerven, om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. En, zo vervolgt het Gerechtshof, alimentatie is een tijdelijk financieel vangnet. Van de vrouw mag worden verwacht dat zij zich maximaal inzet om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. De vrouw heeft een inspanningsverplichting op dat punt.

Alimentatie een tijdelijk financieel vangnet

Vanuit die overwegingen vond dit Gerechtshof in deze zaak dat de vrouw zich in een eerder stadium en ook op grotere schaal dan in de procedure is gebleken, op de arbeidsmarkt had dienen te begeven en zich had moeten inspannen zodanig dat zij in ieder geval met ingang van een bepaalde datum in haar eigen levensonderhoud had kunnen voorzien. Door dit na te laten heeft zij niet aan haar inspanningsverplichting voldaan. En dus kreeg de man gelijk!