Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Duur partneralimentatie

De huidige wet kent een (te verlengen) maximumduur van twaalf jaar partneralimentatie. Bij kortdurende huwelijken (minder dan 5 jaar) waaruit geen kinderen werden geboren  geldt dat de alimentatie net zolang moet worden betaald als dat het huwelijk heeft geduurd.

Verandere wetgeving

Er is wetgeving in de maak die een andere grondslag voor partneralimentatie kent. In de huidige wetgeving is de rechtsgrond voor alimentatie de zogenaamde lotsverbondenheid van echtgenoten. In komende wetgeving gaat het om een andere grondslag, namelijk een compensatie voor verlies van de verdiencapaciteit ten gevolge van het huwelijk. Bovendien wordt in een daartoe strekkende wetsontwerp de alimentatie beperkt in hoogte en duur.
 
Nu al is in de rechtspraak een tendens waarneembaar waarbij vaker door rechters, voor het verstrijken van de maximumduur, de partneralimentatie wordt gewijzigd. Rechters verlagen in voorkomende gevallen de partneralimentatie of stellen deze op nihil ondermeer:

Gerechtshof in Den Haag

Met name het Gerechtshof in Den Haag lijkt vooruitstrevend te zijn als het gaat om de beperking van de alimentatie. Onlangs heeft Justum advocaten een procedure bij het Gerechtshof Den Haag gevoerd waarbij Justum advocaten opkwam voor de man. De Rechtbank had onze cliënt veroordeeld tot betaling van (een forse) partneralimentatie. Er was geen limitering daarvan in duur en gold dus in beginsel voor twaalf jaar. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde tot tevredenheid van onze cliënt dat de vrouw binnen afzienbare tijd in haar onderhoud zou moeten kunnen voorzien en heeft de alimentatie na twee jaar op nihil gesteld. De beslissing van de Rechtbank Den Haag werd daarmee vernietigd!