Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Foto's van mijn kind op sociale media

Mijn kind op social media – hoe bescherm ik mijn kind?

Steeds vaker krijgen wij vragen van ouders omtrent het plaatsen van foto’s en filmpjes van de kinderen op social media. Vaak gaat het dan om een foto of filmpje die de andere ouder heeft geplaatst op het internet waarmee onze cliënt het niet eens is. Onze cliënt wil dan weten wat zijn of haar rechten zijn en wat eraan kan worden gedaan om die foto verwijderd te krijgen. Ouders zijn vaak bezorgd over waar en bij wie die foto’s terecht komen. Zij willen hun kind en diens privacy graag beschermen.

Toestemming vragen voor foto's plaatsen op sociale media van kinderen

Op 31 mei 2018 heeft de rechtbank Gelderland een beslissing genomen in zo’n zaak. Samengevat heeft de rechtbank geoordeeld dat het plaatsen van foto’s op social media bij uitstek een kwestie is waarover ouders samen dienen te beslissen. Het is door de rechtbank dan ook aangemerkt als een gezagsbeslissing.

Rechtbank kan ingrijpen om foto's te laten verwijderen

Als ouders het niet eens zijn over het plaatsen van foto’s, dan is dit een gezagsgeschil zoals bedoeld in art. 1:253a. Dat betekent dat een van de ouders aan de rechtbank kan verzoeken om de foto of het filmpje te verwijderen. De rechter neemt dan een beslissing of de foto of het filmpje moet worden verwijderd en kan ook beslissen dat er in de toekomst voor een bepaalde periode geen nieuwe foto’s of filmpjes geplaatst mogen worden. Het belang van het kind staat daarbij voorop. De rechter houdt ook rekening met de belangen van de ouders, de leeftijd van het kind, het soort foto of filmpje en op welk forum de foto of het filmpje is geplaatst.

Advies vragen over filmpjes en foto's op sociale media

Als u vragen heeft over uw rechten en plichten bij het plaatsen van foto’s en filmpjes op social media, neemt u dan contact op met Justum Advocaten.

Link naar de uitspraak van de rechtbank