Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Geen TBS met dwangverpleging

Een cliënt van Mr J.B. Peters (vestiging Zoetermeer) werd verdacht van een straatroof. Dit zou zijn geschied terwijl de cliënt van Mr Peters gedwongen was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De Officier van Justitie, die de cliënt ook nog van een ander feit verdacht, vroeg aan de rechtbank ondermeer om de cliënt te plaatsen in een kliniek met een tbs-maatregel en dwangverpleging. Voor de cliënt zou dit betekenen, als de rechtbank de eis zou volgen, dat hij niet zou terugkeren in het psychiatrisch ziekenhuis waar hij al jaren verblijft.

Mr Peters verzocht de rechtbank de eis van de Officier van Justitie niet te volgen. De rechtbank vroeg de advocaat ter zitting wat dan het alternatieve plan was. Mr Peters antwoordde daarop dat bij een bewezenverklaring van het strafbare feit een gevangenisstraf kon worden opgelegd voor de duur gelijk aan het voorarrest plus 2 weken extra. In die weken kon dan de Officier van Justitie de rechtbank verzoeken om de cliënt op te nemen in zijn eigen psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank volgde het betoog van Mr Peters en legde inderdaad een veel beperkter straf op dan hetgeen door de Officier was geëist.