Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Gemeenschap van goederen

Een huwelijk en dan automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd

Als in Nederland een huwelijk wordt gesloten, is er automatisch sprake van een gemeenschap van goederen. Daarin is Nederland in Europa uniek. In andere landen is dat anders geregeld. Nu nog is het zo geregeld in de wet dat de aanstaande echtelieden andere afspraken kunnen maken over de gemeenschap van goederen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld uitsluiten. Voorwaarde is dan wel dat zij, voordat zij in het huwelijk treden, die voorwaarden via de notaris in een akte vastleggen.

Echtscheidingen moderniseren

Nederland is bezig het recht, dat ook op echtscheidingen van toepassing is, te moderniseren. Elders in deze rubriek kunt u lezen dat er een initiatief wetsvoorstel is om de alimentatieregelingen drastisch te moderniseren. Ook het automatisch in gemeenschap van goederen trouwen gaat op de schop. Als de nieuwe wet van kracht wordt, is er niet meer automatisch een gemeenschap van goederen maar slechts een beperkte. Nederland loopt daarbij dan weer in de pas bij andere Europese landen die al veel eerder voor een dergelijk systeem hebben gekozen.

Justum kan adviseren bij echtscheidingen

Om tot een goede oplossing te komen kan Justum Advocaten helpen bij een echtscheiding. Wij hebben helaas hiermee veel en goede ervaringen hoe wij voor beide partijen tot de juiste oplossing kunnen komen. Ons mediaton traject werk daarbij heel goed.