Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Hoe lang partneralimentatie betalen?

Als echtgenoten of geregistreerd partners hun huwelijk respectievelijk geregistreerd partnerschap beëindigen kan partneralimentatie een belangrijke rol spelen. Op dit moment is de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar. Onder omstandigheden kan dit zelfs worden verlengd.

Wetsvoorstel partneralimentatie

Al geruime tijd wil de politiek hierin verandering brengen. In juni 2015 is een wetsvoorstel modernisering partneralimentatie ingediend door D66, VVD en PvdA. Een belangrijke wijziging in het wetsvoorstel is de grondslag waarop partneralimentatie wordt gebaseerd. In de huidige regelgeving wordt ervan uitgegaan dat de ex-partner hetzelfde welstandsniveau kan voortzetten na de scheiding. In het wetsontwerp is geregeld dat de hoogte van de partneralimentatie wordt gebaseerd op het inkomensverlies dat de ex-partner mogelijk heeft geleden door het huwelijk.  Het gaat in het wetsontwerp vooral over het verdienvermogen van de ex-partner. Deze wordt geprikkeld om eigen inkomsten te genereren. Wel houdt het wetsvoorstel nog steeds rekening met de wijze waarop de zorg voor de kinderen wordt verdeeld. Ook wordt nog rekening gehouden met de lengte van het huwelijk.

Duur van de alimentatie

De duur van de alimentatie wordt in het voorstel teruggebracht naar maximaal vijf jaar. Heeft het huwelijk drie jaar of korter geduurd, dan hoeft er geen partneralimentatie betaald te worden. Is er sprake van een huwelijk dat langer dan 15 jaar heeft geduurd, dan geldt een maximum van 10 jaar.

Het wetsvoorstel ziet niet op bestaande regelingen. Het gaat dus in dat voorstel om nieuwe gevallen.

Indexering alimentatie

De kinder- en de partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. De Minister stelt het percentage vast waarmee deze onderhoudsbijdragen wettelijk worden verhoogd. Voor 2016 is dat 1,3 %. Deze verhoging gaat in op 1 januari 2016. Partijen kunnen in een convenant afspreken dat de indexering wordt uitgesloten. Is dat niet gedaan, dan moet de onderhoudsplichtige de kinder- en/of partneralimentatie met dit percentage verhogen.