Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Indexering alimentatie 2022

Jaarlijks stelt de minister vast met welk percentage de partner- en kinderalimentatie wordt verhoogd. Voor 2022 is dat gesteld op 1.9 %. De onderhoudsplichtigen zijn wettelijk verplicht die indexering toe te passen tenzij de verhoging met het indexpercentage uitdrukkelijk zou zijn uitgesloten. Dat moet dan wel blijken uit bijvoorbeeld een (echtscheidings)convenant, vaststellingsovereenkomst, ouderschapsplan of rechterlijke beslissing. 

Als, om welke reden dan ook, in het verleden de indexering niet is betaald, kan de onderhoudsgerechtigde dat alsnog opeisen. Let wel, er is een verjaringstermijn van 5 jaar.

Voor verdere informatie kunt u ons uiteraard contacten