Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Jeugdhulp

In 2015 ontvingen 356.000 kinderen jeugdhulp. Een groot aantal, namelijk 10 procent van alle jongeren tot 18 jaar. Gerangschikt naar sexe: 210.000 jongens en 146.000 meisjes. Het gaat hierbij om begeleiding of behandeling van jongeren. Denk daarbij aan hulp bij psychische problemen, verstandelijke beperkingen en opvoedproblemen. 

Inschakelen van instanties

Rotterdam en Den Haag scoren het hoogst qua aantal jeugdigen met jeugdhulp. Amsterdam volgt direct daarna. Het hoogste percentage jongeren met jeugdhulp is in een aantal Groningse gemeenten.
Bij problemen met kinderen worden instanties ingeschakeld zoals Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze instellingen kunnen maatregelen aan de rechter voorleggen zoals ondertoezichtstelling, al dan niet met uithuisplaatsing.
 
Justum advocaten kan u hierbij behulpzaam zijn.