Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Kinderalimentatie 2015 en indexering

Met de start van het jaar 2015 is een behoorlijk aantal fiscale regelingen gewijzigd. Per 1 januari heeft dat gevolgen voor bijvoorbeeld de alimentatieregelingen. Met name voor mensen die kinderalimentatie betalen, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Bepaalde tot voorkort geldige regelingen zijn namelijk geschrapt. De nieuwe fiscale regels maken het zinvol om een nieuwe berekening te laten maken door Justum advocaten. Afhankelijk van het aantal kinderen, leeftijd en inkomen kan een nieuwe berekening tot forse verlaging van de kinderalimentatie leiden.

Fiscaal voordeel komt te vervallen

Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de fiscale aftrekbaarheid binnen de regeling voor de kinderalimentatie. De aftrek voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar wordt afgeschaft. In andere woorden: voorheen was kinderalimentatie op een bepaalde manier fiscaal aftrekbaar, maar met ingang van het nieuwe jaar is de belastingaftrek volledig afgeschaft. Een jaar eerder al werd de aftrek stevig verlaagd, maar nu is deze dus volledig vervallen. Doordat de alimentatieplichtige geen belastingteruggave meer ontvangt van de Belastingdienst, gaat deze er financieel gezien op achteruit. Voor de ontvanger van de alimentatie verandert er eigenlijk niets, omdat kinderalimentatie niet wordt belast volgens de inkomstenbelastingregeling.


Wijziging hoogte kinderalimentatie

Omdat in het in het verleden vastgestelde kinderalimentatie rekening is gehouden met belastingvoordeel, is het mogelijk dat u met ingang van 2015 feitelijk te veel alimentatie betaalt. Dit kan voldoende grond zijn voor een verlaging van de alimentatie. Maar dit is mede afhankelijk van uw situatie (aantal kinderen, leeftijd, hoogte van het inkomen). Het is mogelijk om de effecten van de fiscale wijzigingen in kaart te brengen. Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie inwinnen, dan is het aan te raden om hierover een expert te raadplegen. Het team van Justum advocaten staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en kan u ook helpen met het opnieuw laten vaststellen van de kinderalimentatie. Wijzigingen kunnen de ouders in onderling overleg vaststellen, maar soms is een juridische procedure noodzakelijk.

Verhoging indexeringspercentage

De lonen en het prijspeil zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Daarom verandert ook het indexeringspercentage van de (kinder)alimentatie jaarlijks. Het indexeringspercentage is per 1 januari 2015 met 0,8% verhoogd.

Lees hier meer informatie over kinder en partneralimentatie.