Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Mr Jurgen Peters van Justum Zoetermeer is gevraagd als gespreksleider conflict gemeente Didam

Mr Jurgen Peters is gevraagd om als gespreksleider op te treden in een conflict dat een aantal bewoners heeft met de gemeente Didam over een zandwinningsproject.

In de gemeente Didam is door een  bedrijf een plan tot verdere zandwinning voorgelegd in een plas die gedeeltelijk voor recreatie en ook voor zandwinning is bestemd. Om zand te kunnen winnen moet een grote machine worden geplaatst. De ondernemer heeft een locatiestudie laten uitvoeren en daarin is een bepaalde plek als meest geschikt aangewezen. Het zandwinningsbedrijf heeft vervolgens deze locatie bij de gemeente neergelegd.

Buurtbewoners hebben bezwaar gemaakt

Een groot aantal personen, dat direct nabij de aangewezen locatie woont, heeft zich verenigd en bezwaar gemaakt tegen de beoogde locatie. Daarop heeft de gemeente een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld om het op initiatief van de ondernemer opgestelde rapport te beoordelen. Nadat een eerste vergadering van die bewoners met de gemeente is mislukt is Mr Jurgen Peters aangezocht om in nieuwe vergadering als gespreksleider op te treden. Die nieuwe vergadering heeft inmiddels onder zijn leiding plaatsgevonden.

Opnieuw overleg tussen gemeente en de onderneming

Hoewel vertrouwen tussen de partijen op een dieptepunt was aangeland, heeft de vergadering ertoe geleid dat de gemeente opnieuw in overleg gaat met de onderneming waarbij ook een delegatie van de bewoners aanwezig zal zijn. Ook dat gesprek zal onder leiding van Mr Jurgen Peters van Justum Zoetermeer plaatsvinden.