Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Ontslag op staande voet, wat nu?

Het zal je maar overkomen. Je werkgever geeft je een ontslag op staande voet. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Je krijgt geen loon meer en ook geen uitkering.

Wat kun je hier tegen doen?

Ontslag op staande voet mag niet zomaar worden gegeven. Er moet een geldige reden zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er diefstal of fraude is gepleegd. Misschien is het werk ten onrechte geweigerd of is de geheimhouding verplichting  geschonden. Ook geweld kan een dringende reden zijn voor deze arbeidsrechtelijke maatregel.  Kortom: er moet wel iets ernstigs aan de hand zijn.

De werkgever moet het ontslag meteen aanzeggen. Hij kan daar niet  mee wachten. Bovendien moet hij wel aangeven waarom hij je op staande voet ontslaat en bovendien moet hij de dringende reden wel kunnen bewijzen.

Bent u onees met het ontslag?

Als je het oneens bent met het ontslag op staande voet moet je direct een brief aan je werkgever sturen. Daarin meld je dat je het niet eens bent met het ontslag en dat je je beschikbaar stelt voor arbeid. Maar dat is nog niet voldoende. Je zult ook binnen 2 maanden na de datum waarop je op staande voet werd ontslagen een procedure moeten beginnen bij de rechter. Als je deze termijn overschrijdt kan je geen actie meer ondernemen.

Hulp nodig bij ontslag?

Justum Advocaten kan je begeleiden bij ontslag op staande voet en bij andere arbeidsrechtelijke kwesties.