Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Ontslagrecht en rol UVW

Vanaf juli 2015 wordt gefaseerd ingevoerd de Wet Werk en Zekerheid. Het ontslagrecht en de regels over flexibele arbeid worden vanaf dat moment ingrijpend gewijzigd.

Ontslagrecht

Nieuw is dat de ontslaggrond in feite bepalend is voor de wijze waarop het ontslag zal plaatsvinden. Het UWV heeft hierin nog een beperkte taak. Alleen als het gaat om beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfs-economische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet het UWV worden ingeschakeld. In alle andere gevallen moet de procedure via de kantonrechter worden gevolgd.

Daarnaast blijft het mogelijk om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wel krijgt dan de werknemer bedenktijd van twee weken. De werkgever moet dit schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken. Als hij dit nalaat, bedraagt de bedenktijd zelfs drie weken.

Kantonrechter

Nieuw is ook dat van de beslissingen van de kantonrechter hoger beroep kan worden ingesteld. Ook wordt  het rechtsmiddel cassatie in de nieuwe wet voor deze procedure bij de kantonrechter expliciet opgenomen. In de praktijk gaat dat betekenen dat er langere tijd onzekerheid kan bestaan over de vraag of de arbeidsovereenkomst al dan niet is geeindigd.
Werd tot 1 juli 2015  met de zogenaamde  kantonrechtersformule gewerkt voor de berekening van vergoedingen bij einde dienstverband, vanaf juli vervalt dit gebruik. Daarvoor in de plaats komt de transitievergoeding. De ontslagen werknemer zal  deze vergoeding gebruiken om sneller een andere baan te vinden. Bovendien is deze vergoeding bedoeld voor compensatie voor het ontslag en eventueel scholing en outplacement.
Er is geen recht op de transitievergoeding bij zelf opzeggen van de arbeidsovereenkomst en er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Ook in een aantal andere in de wet genoemde gevallen is er geen recht op deze vergoeding.
Als een werkgever kosten maakt voor bijvoorbeeld werk-naar-werk, kunnen die kosten eventueel in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Vergoeding bij ontslag

Bovenop de transitievergoeding kan een extra vergoeding naar billijkheid worden vastgesteld door de rechter. De werkgever moet dan een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.

Ook de  regels omtrent de WW veranderen. Niet alleen moet er sneller arbeid als passend worden geaccepteerd, bovendien wordt de duur geleidelijk verkort.

Het oude ontslagrecht dat jaren heeft gegolden verandert dus drastisch. Justum Advocaten treedt zowel voor werkgevers als voor werknemers op. Niet alleen als advocaat maar ook als mediator.  Justum Advocaten kan u begeleiden bij arbeidsconflicten, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. U wordt ter zake kundig en professioneel door Justum Advocaten hierin begeleid. Justum Advocaten kan u wegwijs maken in de nieuwe regelgeving.