Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Ouders en kinderen in scheiding

Kinderen en ouders hebben volgens de wet recht op omgang met elkaar na echtscheiding. Als voorwaarde om een scheiding aan te vragen bij de rechtbank moeten de partijen de gevolgen van de scheiding voor de kinderen in een ouderschapsplan vastleggen. Daarin moeten ook afspraken staan hoe de omgang tussen de ouders en de kinderen is geregeld. In de praktijk komt het voor dat ouders er niet in slagen om met elkaar daarover afspraken te maken.

Zorg- en contactregeling

Er is geen standaard omgangsregeling. Het komt vaak voor dat de ouders afspreken dat de kinderen een keer per 14 dagen het weekend bij de andere ouder doorbrengen. Er is wel een tendens om steeds meer te streven naar gedeeld ouderschap waarbij de ouder waar de kinderen niet hun hoofdverblijf hebben,  de kinderen vaker ziet. Naast een afspraak over de reguliere omgang maken partijen ook afspraken over de vakanties en feestdagen.

De rechter over zorg- en contactregeling

Als partijen er niet in slagen om de zorg- en contactregeling voor hun kinderen met elkaar vast te leggen, dan zal de rechter daarin een beslissing moeten nemen. De rechter laat zich daarbij leiden door het belang van de kinderen. In wat ingewikkelder gevallen wordt de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd om een advies uit te brengen. De kinderen zelf zijn in deze procedure bij de rechter niet betrokken. De wet zegt wel dat kinderen ouder dan 12 jaar verplicht moeten worden gehoord. Dat gebeurt dan op de rechtbank in een informeel gesprek met de rechter. De rechter doet dan in de zitting kort verslag van het gesprek dat hij met de kinderen had.

Mediation

Ook kunnen partijen naar een mediator gaan. Deze bemiddelt als onafhankelijke dienstverlener tussen de ouders.

Opa en oma

Het recht van opa en oma op omgang met hun kleinkinderen is nog niet in de wet vastgelegd. Het komt wel voor dat rechters een dergelijk verzoek van opa en oma honoreren. Dat zal het geval zijn als er sprake is geweest van een nauwe persoonlijke betrekking. Bijvoorbeeld als de kinderen een deel van de tijd bij opa en oma hebben doorgebracht.

Hulp bij een scheiding

Justum Advocaten kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan, zowel als advocaat als mediator. U kunt ook worden begeleid bij procedures over de kinderen.