Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Partneralimentatie

Bij echtscheiding en ontbinding van geregistreerd partnerschap is er vaak een geschil over de partneralimentatie. Om aanspraak te kunnen maken op partneralimentatie moet er sprake zijn van behoeftigheid, behoefte en draagkracht.

Behoeftigheid wordt steeds kritischer bekeken

Als een ex-partner niet of niet in voldoende mate in staat is om de eigen kosten van levensonderhoud (volledig) te betalen en ook niet kan worden verwacht dat dat op korte termijn wel kan worden gerealiseerd, is die partner zoals dat heet behoeftig. 

In de rechtspraktijk wordt steeds kritischer gekeken of de alimentatiegerechtigde niet zelf in eigen onderhoud kan voorzien. Zo wordt er onder meer geëist dat inzichtelijk wordt gemaakt welke actie door de alimentatiegerechtigde is genomen om te proberen in eigen onderhoud te voorzien. Daarbij speelt ook een rol of er nog kleine kinderen zijn en wat het opleidingsniveau van de alimentatiegerechtigde is en diens arbeidsverleden. De behoeftigheid wordt bij partneralimentatie steeds kritischer bekeken. 

Behoefte moet worden onderbouwd

Als wordt vastgesteld dat de alimentatiegerechtigde behoeftig is, komt de vraag aan de orde met welk bedrag de alimentatieplichtige dan zal moeten bijdragen. Rechters kijken steeds kritischer naar de vraag hoe hoog de behoefte is van de alimentatiegerechtigde. Van deze (ex) partner wordt verwacht dat de kosten van zijn of haar levensonderhoud heel nauwkeurig worden opgesomd en zoveel mogelijk voorzien van bewijsstukken. Er is een tendens waarneembaar dat een alimentatieverzoek wordt afgewezen als de behoefte onvoldoende is onderbouwd. 

Draagkrachtberekening bepaalt het uiteindelijke bedrag

Als eenmaal het bedrag is vastgesteld waaraan de alimentatiegerechtigde behoefte heeft, wordt becijferd of de andere partner in staat is om dat bedrag ook te kunnen betalen. Aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening wordt becijferd met welk bedrag de alimentatieplichtige zou kunnen bijdragen.

Goede juridische bijstand is van groot belang

De berekening van de behoefte en de draagkracht worden gemaakt door de advocaten die de partijen in de procedure bijstaan aan de hand van richtlijnen van de zogenaamde expert-groep. Deze richtlijnen worden ook gebruikt door de rechters. Tot voor kort somde de rechter in de beslissing over de alimentatie op met welke bedragen bij het bepalen van de behoefte en de draagkracht rekening werd gehouden,  maar werd er geen draagkrachtberekening bij de beslissing gevoegd. Dat is inmiddels veranderd en rechters zenden een berekening mee zodat gecontroleerd kan worden met welke uitgangspunten gewerkt is.

Zowel de partij die aanspraak maakt op alimentatie alsook de (ex) partner, die alimentatie zou moeten betalen hebben belang bij een goede juridische bijstand. Justum advocaten beschikt over de specifiek benodigde deskundigheid en ruime ervaring op dit gebied, zodat wij u professioneel hierin kunnen begeleiden
 

 

27-01-2017