Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Raden voor Kinderbescherming

Rechters vragen met grote regelmaat rapporten en adviezen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat gebeurt zeer regelmatig in echtscheidingen waarbij de ouders een conflict hebben over de kinderen. Die zijn van uiteenlopende aard. Vaak gaat het om geschillen over de verblijfplaats van de kinderen, het gezag daarover en de omgangsregeling. Een veel gehoorde klacht is dat de Raad dat onderzoek niet naar behoren uitvoert.

Rapportage van de Raad

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft over dat onderwerp aan de Raden een brief geschreven met daarin als belangrijk thema de waarheidsvinding. Een belangrijke klacht van ouders is namelijk dat de Raden feiten en meningen niet afdoende van elkaar scheiden. Het is dus zaak om bij rapportage van de Raad kritisch te bekijken of die rapportage deugdelijk is opgesteld en zonodig daartegen bij de Raad en/of de rechter bezwaar te maken.