Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap.

Onlangs is er een rapport uitgebracht door de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Aan rapportage bestond behoefte om de wet meer in overeenstemming te brengen met maatschappelijke ontwikkelingen. Dat rapport bevat voor de rechtsontwikkeling belangrijke conclusies en aanbevelingen.

Belangrijke conclusies en aanbevelingen voor de rechtsontwikkeling

De commissie doet een aantal aanbevelingen. Een aantal daarvan is:

Aanpassingen in de wetgeving?

Of dit rapport ook zal leiden tot aanpassingen in de wetgeving is op dit moment nog niet duidelijk. Wel dat er een discussie wordt gevoerd over het toekomstbestendig maken van onze wetgeving in verband met maatschappelijke ontwikkelingen rond ouders en kinderen.

Justum advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet.