Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Uitspraak Hoge Raad 9 oktober van groot belang voor de praktijk

In de praktijk worden de onderhoudsbijdragen (kinder- en partneralimentatie) berekend volgens richtlijnen van de zogenaamde Expertgroep. Deze bestaat uit rechters en praktijkjuristen.
In verband met de vereenvoudiging van de berekenwijze van kinderalimentatie is vanaf april 2013 door de expertgroep als richtlijn voorgeschreven dat het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind of de kinderen. Deze richtlijn is in de praktijk  in rechterlijke uitspraken gevolgd.

Hoge Raad maakt korte metten

De uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 maakt korte metten met deze richtlijn. De Hoge Raad oordeelt namelijk dat overheidsregelingen zoals het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, de behoefte van het kind niet verminderen. Deze wordt immers gevormd door wat het kind nodig heeft. Het bestaan van de bedoelde regelingen (tegemoetkomingen van overheidswege) laat onverlet dat het aan de ouders is om in de behoefte van het kind te voorzien. De overheidsondersteuning is dan ook daar op gericht: met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van zijn/haar kind of kinderen te voorzien. Deze tegemoetkomingen verhogen dan ook de draagkracht van de ouder.

Kinderalimentatie opnieuw berekenen

Deze uitspraak betekent dus dat in feite vanaf april 2013 alle beslissingen over kinderalimentatie, waarin het kindgebonden budget van de behoefte van het kind werd afgetrokken, uitdrukkelijk in strijd is met wettelijke uitgangspunten. Voor de periode na 1 januari 2015 betekent deze uitspraak dat ook de huidige richtlijnen van de expertgroep in strijd zijn met wettelijke regelingen. In deze richtlijn staat nog steeds dat het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, van de behoefte moet worden afgetrokken. De expertgroep vergadert binnenkort en zal naar verwachting de richtlijn moeten aanpassen.

Justum Advocaten kan samen met u de gevolgen van deze uitspraak van de Hoge Raad bespreken en kijken of in uw geval er aanleiding is om met terugwerkende kracht een wijziging te vragen van de onderhoudsbijdrage voor uw kind of kinderen.