Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Uitwerking nieuwe alimentatieregels per 01 januari 2020

Met ingang van 01 januari 2020 treedt De Wet Herziening Partneralimentatie in werking. In het kort betekent dit dat de termijn voor partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk gaat worden met een maximum van 5 jaar. Dit geldt niet in de volgende situaties:
 
  1. Indien er zorg is voor jonge kinderen, dan eindigt de partneralimentatie niet eerder dan dat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt;
  2. Als een huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd èn waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de voor hem of haar geldende AOW-leeftijd, dan kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (maximaal tot het bereiken van de AOW-leeftijd);
  3. Als een huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en  de alimentatiegerechtigde is bovendien vijftig jaar of ouder (maar nog geen 57 zodat de uitzondering hiervoor niet geldt), heeft diegene recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie. 
De langste maximale termijn geldt. Voorbeeld: als het huwelijk 13 jaar heeft geduurd en het jongste kind is op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek 10 jaar, dan is de maximale duur 5 jaar (helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar) en niet 2 jaar (hoewel het kind al na 2 jaar 12 jaar is).


Nieuwe wet echtscheidingen

De nieuwe wet zal van toepassing zijn op alle echtscheidingsverzoeken die worden ingediend vanaf 1 januari 2020. 
 
De nieuwe wet heeft géén consequenties voor bestaande alimentatieverplichtingen. 
 
Wanneer er in de echtscheidingsprocedure nog geen beslissing is genomen over partneralimentatie of partijen daar nog geen afspraken over hebben gemaakt, dan blijft het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek bepalend. Is dat voor 1 januari 2020 ingediend, dan blijft de oude wet gelden, ook als het alimentatieverzoek pas (jaren) later wordt ingediend.