Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Verschillende rechters komen tot verschillende uitspraken

Als partijen die met elkaar in conflict zijn en niet zelf hun geschillen kunnen oplossen, wordt vaak de gang naar de rechter gemaakt. Meestal is elke partij in dat geschil overtuigd van zijn of haar gelijk. De rechter zal hem of haar ongetwijfeld in het gelijk stellen, zo wordt gedacht.  Het is daarbij de taak van de advocaat om een inschatting te maken of die overtuiging om gelijk te krijgen klopt. Dat is niet altijd eenvoudig, want de ervaring leert dat verschillende rechters tot verschillende uitspraken kunnen komen.

Naast kinderbijdrage ook hoge partneralimentatie

Een recent voorbeeld is illustratief. Een cliënt van Mr Jurgen Peters van Justum Advocaten en Mediators Zoetermeer was door de rechtbank veroordeeld om naast een behoorlijke bijdrage voor zijn kinderen een partneralimentatie te betalen van  € 1.500,00 per maand. Het verweer van de cliënt van Mr Jurgen Peters was onder andere dat slechts een beperkte bijdrage zou moeten worden betaald voor beperkte duur, omdat de vrouw in staat zou moeten worden geacht binnen afzienbare tijd geheel in eigen onderhoud te kunnen voorzien. De rechtbank in Den Haag verwierp dat verweer waardoor op grond van die uitspraak de man in beginsel een verplichting had om twaalf jaar lang die hoge partneralimentatie te betalen.  

Justum Advocaten Zoetermeer adviseerde om hoger beroep in te stellen

Mr Jurgen Peters adviseerde om hoger beroep in te stellen en de cliënt heeft die opdracht ook gegeven. Het gerechtshof in Den Haag heeft de beslissing van de rechtbank vernietigd. In plaats van een partneralimentatie van € 1.500,00 per maand, werd de man veroordeeld om een bijdrage te betalen van € 800,00 per maand. Bovendien besloot het gerechtshof dat die alimentatie voor een periode van twee jaar moest worden betaald en niet voor twaalf  jaar. De cliënt van Mr Jurgen Peters was hier zeer tevreden over.

Procederen is riskeren

Het toont wel aan dat rechters dus heel verschillend kunnen oordelen over een zelfde casus. Dat maakt het daarom zo lastig om van te voren een precieze inschatting te geven van de proceskansen. Voorzichtigheid is daarbij geboden. Justum Advocaten zegt daarom ook altijd tegen de cliënt die wil gaan procederen dat procederen riskeren is. Niet alleen kan de partij die naar de rechter gaat ongelijk krijgen: hij of zij kan daarbij ook nog in de kosten worden veroordeeld.