Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Vrijspraak in strafzaak


Vrijspraak in strafzaak – Openbare geweldpleging - Schadevergoeding

Cliënt werd ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij in het Westland. Regionaal is voor deze zaak aanzienlijke belangstelling geweest in de media. Naast cliënt is er ook een aantal van zijn vrienden aangehouden.

Openbare geweldpleging

De verdachten moesten half maart 2015 voor de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag verschijnen. Hem werd ten laste gelegd openbare geweldpleging in vereniging. Naast de eis van de officier, inhoudende een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf, werd er een flinke schadevergoeding door de benadeelde partijen gevorderd. Cliënt vond dit onterecht want hij bleef volhouden dat hij onschuldig was. Mr D.Z. Peters bepleitte namens cliënt ter zitting volledige vrijspraak en niet-ontvankelijkheid / afwijzing van de vordering benadeelde partijen. Mr D.Z. Peters stelde dat in dergelijke zaken de redenering  “je was erbij, dus je bent erbij” onvoldoende is voor een veroordeling. Het enkele feit dat cliënt die dag in de buurt van de vechtpartij aanwezig was maakt hem nog niet schuldig aan openbare geweldpleging.

Vrijspraak en immateriële schadevergoeding

De rechters gingen in het betoog van de advocate mee en spraken cliënt vrij. Ook hoeft hij nu geen strafrechtelijke schadevergoeding te betalen aan de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie is tegen deze uitspraak niet in hoger beroep gegaan. De vrijspraak is daarmee definitief. Justum Advocaten heeft nu namens cliënt een verzoekschrift ingediend om alle kosten die cliënt voor deze procedure heeft moeten maken vergoed te krijgen. Ook is een immateriële schadevergoeding verzocht voor de dagen die cliënt onterecht vast heeft gezeten in de politiecel.

Advocaat in Rijswijk en Zoetermeer

Het kantoor van Justum is gevestigd in Rijswijk en Zoetermeer. Voor afspraken en of vragen kan met het Advocaten kantoor van Justum contact worden opgenomen.

Rijswijk
Generaal Spoorlaan 759
Telefoon 070 – 33 600 20

Zoetermeer
Duitslandlaan 25
079 – 34 150 34