Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Vrijspraak Zoetermeerder na pleidooi Justum Advocaten

Een cliënt van Mr J.B. Peters (vestiging Zoetermeer) werd ervan verdacht om zich schuldig te hebben gemaakt aan mishandeling. Hij zou na een geschil over de uitvoering van een servicebeurt van zijn scooter de eigenaar van de scooterzaak hebben mishandeld. Deze had aangifte gedaan tegen de cliënt. Zowel in de winkel als daarbuiten zou de cliënt de eigenaar hebben geslagen en geschopt.

De Officier van Justitie verzocht de politierechter een forse taakstraf op te leggen en ook een vergoeding aan het slachtoffer toe te kennen van € 160,00. Mr Peters verzocht de politierechter zijn cliënt vrij te spreken, omdat niet bewezen kon worden dat zijn cliënt zich schuldig had gemaakt aan het schoppen en slaan van het vermeende slachtoffer. De politierechter volgde Mr Peters in zijn betoog en kwam tot een vrijspraak tot grote opluchting van de cliënt. Daardoor zou hij ook geen problemen kunnen krijgen met een Verklaring Omtrent Gedrag. Omdat de zaak inmiddels onherroepelijk is (de Officier van Justitie heeft geen beroep ingesteld) zal de cliënt begeleid worden in het verkrijgen van een gepaste schadevergoeding van de staat.