Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Wetsvoorstel ingediend: vader direct gezag bij erkenning kind

Er is een wetsvoorstel ingediend waarin is geregeld dat ongetrouwde vaders die hun kind erkennen, automatisch mede het gezag over dat kind verkrijgen. Nu moeten de ouders om gezamenlijk gezag te krijgen dit nog via een verzoek bij de rechter regelen. Gebeurt dat niet, dan is automatisch de moeder de gezag dragende ouder. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de vaders die vaak niet op de hoogte zijn van de wettelijke regelingen.Veel gehoord is dat vaders ervan uitgaan dat als zij het kind hebben erkend en zij vol trots aangifte van geboorte doen, zij direct samen met de moeder het gezag hebben.

Gemeenten geven nog steeds geen goede voorlichting

Gemeenten bij wie aangifte van geboorte wordt gedaan, doen niet steeds aan goede voorlichting over dit onderwerp. Daardoor zijn de vaders niet op de hoogte van het feit dat zij nog apart het gezag moeten vragen via de rechter. In gevallen dat de moeder het daar mee eens is, is die weg niet heel ingewikkeld en tijdrovend, maar het kan ook, als moeder het niet eens is, tot conflicten aanleiding geven. Juridische bijstand is in dat geval noodzakelijk. Justum Advocaten Zoetermeer en Rijswijk kunnen cliënten hierin bijstaan.  Het gevolg van de huidige regeling is dat achteraf vervelende procedures worden gevoerd tussen de ouders. Denk aan perikelen rond afgifte reisdocumenten, schoolkeuzes, medische kwesties en dergelijke.

Justum Advocaten Zoetermeer en Rijswijk kunnen u helpen

Nederland liep hierbij achter bij andere Europese landen, dat nu wordt recht getrokken met het wetsontwerp. Daarin is ook geregeld dat het register wordt aangepast. Een duidelijke verbetering dus van de rechtspositie van de vaders die in het belang van de kinderen is.  De huidige omslachtige regeling blijft zo totdat de wet in werking zal treden. Justum Advocaten Zoetermeer en Rijswijk kunnen u behulpzaam zijn bij kwesties met betrekking tot het gezag.