Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Wijziging ontslagrecht


De wet werk en zekerheid heeft een groot aantal wijzigingen voortgebracht aan het arbeidsrecht en met name ook in het ontslagrecht.

Werkgever in Zoetermeer, Rijswijk, Den Haag

Of u nu werkgever bent in Den Haag, Rijswijk of Zoetermeer, u heeft allemaal wel eens te maken met het ontslaan van personeel. In dit nieuwsbericht gaan verder in op het nieuwe ontslagstelsel.

Vanaf 1 juli 2015 gelden nog slechts beperkte gronden voor ontslag, de in de wet genoemde gronden zijn:

- Bedrijfseconomische omstandigheden;

- Langdurige arbeidsongeschiktheid;

- Frequent ziekteverzuim;

- Disfunctioneren;

- Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;

- Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar;

- Verstoorde arbeidsverhoudingen en

- Andere omstandigheden van dien aard dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt.


Justum Advocaten ontslagrecht

De advocaten van Justum zijn gespecialiseerd in ontslagrecht en kunnen werkgevers, maar ook de werknemers helpen om de juiste beslissing te maken en tot een oplossing te komen.


Meer informatie hierover lees onze blog hierover.