Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Omgang

Als twee partijen uit elkaar gaan zijn zij niet langer partner van elkaar. Zij blijven wel ouders van hun kinderen. De wetgever gaat ervan uit dat ouders in geval van scheiding of beëindiging van samenleving een ouderschapsplan opstellen waarin zij belangrijke zaken met betrekking tot de kinderen vastleggen. Hierbij kunt u denken aan kwesties als de verblijfplaats van de kinderen, de invulling van het ouderlijk gezag, de kosten van de kinderen, afspraken over bedtijden, huiswerk, verjaardagen, opa's en oma’s, eventueel kerkbezoek, etc.

Begeleiding

Als ouders moet u in een emotioneel zware tijd afspraken met elkaar zien te maken. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Begeleiding daarbij is van groot belang. De scheidingsmediators en advocaten van Justum Advocaten & Mediators helpen u bij het opstellen van een ouderschapsplan. Dat kan door u als advocaat bij te staan of door op te treden als de gezamenlijke mediator.

Wijzigingen in afspraken

Als na verloop van tijd blijkt dat gemaakte afspraken gewijzigd moeten worden omdat de omstandigheden zijn veranderd, kunnen wij u van dienst zijn bij het maken van nieuwe afspraken. Dat kan zowel in de vorm van mediation als in een procedure bij de rechter.

Wij van Justum Advocaten & Mediators zijn ons ervan bewust dat een juridisch gevecht zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Niemand wordt gelukkig van een zogenaamde vechtscheiding. Als  een vechtscheiding ondanks alle inspanningen onvermijdelijk blijkt te zijn, zullen wij bij de rechter opkomen voor uw belangen en voor de belangen van de kinderen. Het doel hierbij is altijd om tot oplossingen te komen zodat de kinderen zo min mogelijk onder het uit elkaar gaan van hun ouders hoeven te lijden.

U kunt ons raadplegen wanneer u vragen heeft over de volgende zaken en procedures:

Kinder- en partneralimentatie

Als partners uit elkaar gaan worden zij geconfronteerd met vraagstukken over partner- en kinderalimentatie. Als u hiermee te maken krijgt, komen er allerlei vragen op u af. Hoe zit het bijvoorbeeld met het betalen van partner- of kinderalimentatie, heeft u behoefte aan alimentatie, hoe wordt deze bijdrage bepaald, hoe zit het met de looptijd van de partner- of kinderalimentatie?

Justum Advocaten & Mediators kunnen u van dienst zijn bij het beantwoorden van deze vragen. Aan de hand van alle feiten en omstandigheden wordt nagegaan of er een wettelijke onderhoudsplicht is. Indien dat het geval is zal worden nagegaan wat de behoefte van de ex-partner en/of de kinderen is. Vervolgens zal worden berekend wat volgens de gangbare normen een gebruikelijke partner- of kinderalimentatie is.

Het berekenen van die bijdragen vereist specialistische kennis. De wijze waarop de partneralimentatie wordt berekend wijkt af van de wijze waarop de kinderalimentatie wordt berekend. Wanneer de berekeningen zijn gemaakt worden de uitkomsten met u besproken. Wij proberen eerst om in onderling overleg met de andere partij tot overeenstemming te komen. Als dat niet lukt voeren wij voor u de procedure. Ons uitgangspunt is altijd een gerechtvaardigde en dragelijke kinder- of partneralimentatie.

Wijziging van omstandigheden

Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden kunnen afspraken worden gewijzigd. Het kan bijvoorbeeld gaan om wijziging in inkomen, veranderde gezinssamenstelling, nieuwe partner, etc.

U kunt ons raadplegen wanneer u vragen heeft over de volgende zaken en procedures: