Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Alimentatie wordt niet (tijdig) betaald. Wat nu?

Het komt geregeld voor dat onze cliënten vragen stellen wat zij kunnen doen als de (partner-) en/of kinderalimentatie niet wordt betaald. Voor de beantwoording van de vraag is het van belang op welke wijze de alimentatie is vastgesteld. Heeft de rechter dat gedaan in een beslissing (beschikking) dan kan u zich wenden tot een deurwaarder met het verzoek de beslissing aan de andere partij uit te reiken (wij noemen dat de betekening) en aan te kondigen dat de executiemaatregelen worden getroffen als niet binnen een termijn van enkele dagen wordt betaald.

Deurwaarder inschakelen

Gebeurt dat niet, kan de deurwaarder loonbeslag leggen of bijvoorbeeld aankondigen dat goederen zullen worden verkocht. De deurwaarder moet wel rekening houden met hun zogenaamde beslagvrije voet zodat het soms kan voorkomen dat u naast het net vist. Dat zal het geval zijn als de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen waarop beslag wordt gelegd. Er is overigens een Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) dat zich bezighoudt met het incasseren van alimentatie.

Geen rechter, dan ook geen deurwaarder

Is er geen rechter aan te pas gekomen en heeft u afspraken in een zogenaamd convenant vastgelegd dan kunt u de deurwaarder niet direct inschakelen. U moet dan eerst naar de rechter toe en vragen om de andere partij te veroordelen tot nakoming van de afspraken die u onderling heeft gemaakt. Dat zal in de regel niet op veel problemen stuiten maar het betekent wel dat u dan eerst naar de rechter zult moeten gaan. In dat geval heeft u een advocaat nodig en zult u ook griffiekosten moeten betalen. U kunt samen met de advocaat nagaan of u in dat geval voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Als dan een rechterlijke uitspraak wordt verkregen, kunt u deze bij niet-betaling naar de deurwaarder of naar het LBIO sturen.