Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Echtscheiding, samen thuis en samen uit (elkaar)

Vanuit de maatschappij, de rechtspraak en de politiek is er steeds meer aandacht voor echtscheidingen. Dat is ook niet zo vreemd als bedacht wordt dat ongeveer een derde van de huwelijken geen standhoudt. Met name in de afgelopen jaren in er een tendens waarneembaar van mannen en vrouwen die hun leven op een andere wijze willen gaan vormgeven zonder elkaar, maar ook zonder ruzie. Zij willen scheiden van echt en geen scheiding met gevecht.

Programma "scheiden zonder schade"

Onder meer het programma “Scheiden zonder schade” is daarvoor ontwikkeld. Het is de bedoeling van dat programma de conflicten en juridische strijd te voorkomen, samen te zoeken naar oplossingen waarbij zo nodig het netwerk wordt betrokken en vroegtijdige hulp bij het gezin. Wij verwachten dat er de komende jaren veel nieuwe initiatieven zullen worden ontwikkeld om vechtscheidingen zoveel mogelijk te voorkomen en om betrokkenen aan te moedigen goed met elkaar te overleggen. Dat is zeker het geval wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Justum Advocaten voorstander: "Scheiden zonder schade"

Ook bij Justum Advocaten zijn wij groot voorstander van scheiden zonder schade. Steeds meer van onze cliënten kiezen voor de optie van mediation of de optie van het viergesprek waarbij de twee partners en hun twee advocaten een gesprek voeren in plaats van elkaar in de rechtbank te treffen. Ingeval van een geslaagd mediationtraject of een geslaagd overleg hoeft er geen zitting plaats te vinden. De zaak wordt dan vrijwel altijd schriftelijk afgegaan. De rechter komt er alleen aan te pas om te stukken te beoordelen en een beschikking te wijzen. Dat scheelt vaak veel stress en soms ook veel geld. Er zijn veel bemiddelingsbureaus actief die ook een echtscheidingspakket aanbieden. Het nadeel daarvan is dat de kwaliteit daarvan zeker niet altijd even goed is.

Scheiden en hulp van een mediator

Bij Justum Advocaten & Mediators hebben wij de deskundigheid en ervaring om u bij te staan als mediator of als advocaat in een overlegscheiding. Wij bezitten niet alleen de vereiste mediation vaardigheden, maar hebben ook de juridische kennis om u te kunnen informeren en een convenant op te stellen waar u echt mee verder kunt. Wij kunnen u bijstaan vanaf het eerste intakegesprek tot het moment dat de echtscheiding is ingeschreven. Mocht er in de toekomst in iets in de situatie veranderen waar u onverhoopt niet met elkaar uit komt dan kunt u weer bij ons terecht.