Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Gerechtshof Den Haag volgt betoog Mr J.B. Peters

Een Zoetermeerse cliënte die wordt bijgestaan door Mr J.B. Peters was aangenaam verrast door de uitspraak van het Gerechtshof waarin de door de Raad voor de Kinderbescherming gevraagde toekenning van het eenhoofdig gezag aan vader alsnog is afgewezen. Vader en de moeder zijn geruime tijd gehuwd geweest en zij hebben twee kinderen. Inmiddels zijn zij jaren gescheiden. De kinderen groeien op bij vader. Met moeder is er enige omgang.

De Raad voor de Kinderbescherming verzocht de rechtbank om vader het alleen gezag te geven. Mr J.B. Peters van Justum Advocaten Zoetermeer had namens de moeder verweer gevoerd en zich met name beroepen op strijdigheid met het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Ook wees hij met nadruk op een uitspraak die was gedaan door het Europese Hof, in een zaak tegen Moldavië. Daarin wordt kort samengevat door het Europese Hof benadrukt dat een dergelijke beslissing - zoals beëindiging van het gezag - een zeer ingrijpende maatregel is die slechts in uitzonderlijke gevallen zou moeten worden toegepast.

De rechtbank besliste evenwel in het nadeel van de moeder die in hoger beroep ging. Ook in hoger beroep heeft Mr J.B. Peters benadrukt het belang van voornoemde uitspraak van het Europese Hof. Het Gerechtshof heeft in haar beschikking  met zoveel woorden naar deze uitspraak verwezen en moeder in het gelijk gesteld. De beslissing van de rechtbank is vernietigd en moeder behoudt samen met vader het gezag.