Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Gescheiden en naar het buitenland reizen met uw kind?

De zomervakantie staat voor de deur. Veel ouders willen met hun kinderen naar het buitenland reizen. Wettelijk geldt dat voor iedere buitenlandse reis toestemming van beide gezagsdragende ouders nodig is. Het maakt daarbij niet uit of de reis binnen of buiten Europa is. Voor reizen naar Duitsland, Frankrijk en Italië is net zo goed toestemming nodig als reizen naar bijvoorbeeld Suriname, de Verenigde Staten of Brazilië.  

Gescheiden en op vakantie met je kind? 

Vraag op tijd toestemming aan de andere ouder. De meest eenvoudige manier om de toestemming te regelen is dat de niet-meereizende ouder een toestemmingsformulier tekent. Dat toestemmingsformulier kan eenvoudig worden gedownload via de website: www.rijksoverheid.nl. Soms weigert de thuisblijvende ouder de benodigde toestemming te geven. In dat geval kan de ouder die de kinderen wil meenemen naar het buitenland aan de rechter vervangende toestemming vragen voor de reis. De hulp van een advocaat is daarbij vereist. De advocaat dient dan op verzoek van de reizende ouder een verzoekschrift in bij de rechtbank en de thuisblijvende ouder krijgt de gelegenheid om daar mondeling en/of schriftelijk op te reageren. De thuisblijvende ouder hoeft geen advocaat in de schakelen, maar doet er in veel gevallen wel verstandig aan om dat toch te doen. Een advocaat kan dan verweer voeren en ook bewijsstukken bij de rechtbank indienen.  

Komt u er onderling niet uit? Schakel Justum advocaten in

De rechter toetst of het in het belang is voor het kind om naar het buitenland te gaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de leeftijd van het kind, de gezondheid van het kind en of het kind al dan niet leerplichtig is (als de vakantie buiten de schoolvakanties valt). Ook houdt de rechter veelal rekening met het veiligheidsrisico in het land van bestemming en overige (bijzondere) omstandigheden. 

Een procedure bij de rechtbank neemt over het algemeen ongeveer 6 tot 8 weken in beslag. In sommige gevallen kan dat ook wat langer of juist korter zijn.

Kortom: wilt u met uw minderjarige uw zoon of dochter op vakantie wacht dan niet te lang met het vragen van toestemming aan de andere ouder! En werkt de andere ouder aan de reis niet mee, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat. De advocaten van Justum in Zoetermeer en Rijswijk staan voor u klaar!