Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Hoge raad buigt zich over berekenwijze van partneralimentatie

De Hoge Raad zal zich opnieuw moeten buigen over een verzoek van het Gerechtshof Den Haag over de berekenwijze van (in dit geval) de partneralimentatie. Eerder oordeelde de Hoge Raad dat bij de berekening van de kinderalimentatie het kindgebonden budget en de zogenaamde alleenstaande ouderkop niet moeten worden meegewogen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar moeten worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die dat kindgebonden budget en die alleenstaande ouderkop van de overheid ontvangt.

De Hoge Raad tikt expertgroep op de vingers

Daarmee schiep de Hoge Raad duidelijkheid over hoe de kinderbijdrage moet worden berekend. De Hoge Raad tikte daarbij de zogenaamde expertgroep op de vingers. Deze expertgroep vaardigt richtlijnen uit over hoe partner- en  kinderalimentatie moet worden becijferd. Rechters en advocaten berekenen kinder- en partneralimentatie aan de hand van die richtlijnen. In andere nieuwsberichten op onze site hebben we hierover uitvoerig geschreven.

Kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop bij het inkomen optellen? 

Toch wordt de Hoge Raad opnieuw benaderd en weer door het Gerechtshof Den Haag. In een lopende procedure kwam de vraag aan de orde of bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie aan de zijde van de alimentatiegerechtigde partner (dat was in dit geval de vrouw) het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop moet worden meegewogen door dit bij het inkomen van de vrouw op te tellen, of dat dit achterwege moet blijven. De uitkomst van die vraag maakt voor de hoogte van de verschuldigde partneralimentatie behoorlijk wat uit. In de rechtspraktijk en in de literatuur wordt over die uitkomst verschillend gedacht. Vandaar dat opnieuw de Hoge Raad is ingeschakeld. Zodra bekend is wat het standpunt van de Hoge Raad is zal dit weer op onze website worden geplaatst.