Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Ik kan geen alimentatie meer betalen!

Als de rechter heeft vastgesteld dat u alimentatie moet betalen voor uw ex-partner en/of uw kinderen en u niet meer in staat bent om dit te betalen kunt u via uw advocaat aan de rechter een wijziging vragen van die beslissing. Dat kan u doen als de omstandigheden na de eerdere beslissing zijn veranderd. U moet dan wel snel een verzoek tot wijziging indienen.

Bedrag alimentatie kan veranderen

Een wijziging kan bijvoorbeeld zijn dat u een lager inkomen heeft of werkloos bent geraakt. Ook kan een wijziging optreden doordat de alimentatiegerechtigde minder is gaan verdienen of meer is gaan verdienen of bijvoorbeeld is gaan samenwonen. Voor de partneralimentatie geldt dat als de alimentatiegerechtigde is gaan samenwonen als ware zij of hij gehuwd, een geregistreerd partnerschap aangaat of  in het huwelijk treedt, er geen aanspraak meer is op alimentatie van de ex-partner. In de praktijk is het verstandig om dit dan wel aan de rechter voor te leggen. Voor de kinderalimentatie geldt dit niet maar kan het wel van invloed zijn op de hoogte van de te betalen bijdrage.

Kinderalimentatie opnieuw berekenen

Een andere grond om wijziging te vragen is dat de beslissing nooit heeft voldaan aan de wettelijke maatstaven. Dat is niet snel het geval. Vanwege een recente uitspraak van de Hoge Raad is het verdedigbaar om wijziging van opgelegde kinderalimentatie te vragen als de rechtbank in die beslissing van de behoefte van het kind het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop heeft afgetrokken. U leest daarover meer in onze rubriek nieuws onder uitspraak van de Hoge Raad 15 oktober 2015.