Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Wettelijk recht grootouders op omgang met kleinkinderen?

Een regelmatig terugkerende vraag betreft die van opa's en oma's die geen contact hebben met hun kleinkinderen en dat toch heel graag willen. Zij vragen ons kantoor dan of zij de mogelijkheid hebben om omgang met hun kleinkinderen af te dwingen.

Geen wettelijke regeling

Er is geen wettelijke regeling waarin het recht op omgang met de kleinkinderen is vastgelegd. Voor ouders van kinderen geldt dat wel, voor grootouders niet. Dat wil echter niet zeggen dat zij geen omgang kunnen vragen en krijgen via de rechter. Omdat er geen wettelijk kader is, toetst de rechter wel heel streng aan de belangen van de kleinkinderen. De rechters kijken met name of er een nauwe band is tussen die grootouders en het kind. Als bijvoorbeeld regelmatig werd opgepast dan is er al vrij snel sprake van een nauwe band. Ook kijkt de rechter of er sprake is van een vechtscheiding tussen de ouders want dat is een hele duidelijke contra-indicatie voor omgang met opa's en oma's. De gedachte daarachter is dat de kinderen toch al last hebben van de vechtende ouders. Dat kan worden vergroot als het kind ook betrokken raakt bij een conflict tussen de ouders en grootouders over omgang met opa en oma. De rechter zal er dan echt van overtuigd moeten worden dat juist omgang met die grootouders een rustpunt voor het kind kan betekenen.

De conclusie is dus dat er een hele zware belangenafweging plaatsvindt maar dat aan de andere kant het afdwingen van omgangsrecht niet onmogelijk is. Ons kantoor kan u nader over uw rechten en plichten als opa's en oma's informeren