Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Afspraken maken over kinderalimentatie

Regelmatig krijgen wij cliënten op kantoor die met hun voormalig partner afspraken hebben gemaakt over de kinderalimentatie. Na enige tijd is er toch onenigheid over die afspraak en wordt de vraag gesteld of er alsnog kinderalimentatie kan worden opgelegd. Als wij doorvragen over hoe die afspraak destijds tot stand is gekomen en of daaraan een berekening ten grondslag ligt krijgen wij regelmatig te horen: “nee, dat leek ons toen gewoon een redelijk bedrag” of “kinderalimentatie leek ons toen niet nodig”.

Afspraken over kinderalimentatie wijzigen

In de rechtbank Gelderland speelde recent ook zo’n zaak. Die ouders hadden afgesproken dat zij de kosten van de kinderen begrootte op € 400,00 en dat omdat de kinderen de helft van de tijd bij de een en de helft van de tijd bij de andere ouder zouden zijn er over en weer geen kinderalimentatie zou worden betaald. Een paar jaar later wilde een van de ouders dat wijzigen.
De rechtbank heeft zich de vraag gesteld of zo’n afspraak die is gemaakt gewijzigd kan worden zonder dat er hele relevante nieuwe omstandigheden zijn. Er was bijvoorbeeld geen sprake van een verlies inkomen, een nieuwe gezinssamenstelling of een grote verandering in de zorgregeling. Zo’n belangrijke wijziging van omstandigheden kan namelijk op zichzelf worden aangevoerd om de kinderalimentatie te veranderen.   

De rechtbank stelt in de uitspraak van 1 maart 2021 voorop dat ouders onderling afspraken kunnen maken over de hoogte van de te betalen bijdrage in de kosten van de kinderen en dat dat ook juist gestimuleerd wordt. Alleen niet iedere afspraak zal bij een gerechtelijke procedure standhouden. Zo zijn er afspraken die nietig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het afzien van kinderalimentatie. Aan zo’n afspraak zal de rechter voorbijgaan. Voor andere afspraken over de kinderalimentatie geldt dat de rechter als uitgangspunt toetst of door de gemaakte afspraak een nadeel ontstaat voor de kinderen en of de kinderen door de gemaakte afspraak tekortkomen. De rechter gaat dan toch inhoudelijk de financiële positie van ouders beoordelen.

Rechter verklaart de afspraken nietig

In de zaak bij rechtbank Gelderland oordeelde de rechter aan de hand van de financiële stukken dat de afspraak tussen partijen nietig was omdat de kinderen door de afspraak tekort werden gedaan en werd er alsnog kinderalimentatie vastgesteld. 

Justum Advocaten en kinderalimentatie

Bij Justum Advocaten kunt u terecht voor advies en bijstand in dit soort kwesties met betrekking tot kinderalimentatie.

Zie ook de uitspraak van de Rechtbank Gelderland hierover.